Să onorăm tradiţia şi să reconstruim excelenţa Școlii Româneşti de Psihologie.

HomeMisiune

Misiunea noastră

"Să onorăm tradiţia şi să reconstruim excelenţa Școlii Româneşti de Psihologie"

Asociaţia Psihologilor din România (APR) este cea mai veche şi cea mai complexă organizaţie profesională a psihologilor din România, având rolul de a stimula psihologia ca ştiinţă şi de a asigura legătura bidirecţională cu practica psihologică, în scopul evoluţiei ştiinţei psihologice şi profesiei de psiholog (cu toate specializările sale).

Psihologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul minţii şi comportamentului uman, fundamentând o practică psihologică diversă, subsumată unor domenii generale: (1) clinic (acoperind aspectele de sănătate şi boală); (2) muncii-organizaţional şi (3) educaţional-şcolar. Dincolo de aceste domenii generale, există domenii academice (ex. psihologia dezvoltării) şi/sau profesionale (ex. psihoterapie) de specialitate (vezi pentru exemplificare lista Diviziilor American Psychological Association). Psihologia este o ştiinţă/profesie fundamentală pentru buna funcţionare a societăţilor umane, dovadă fiind prestigiul social de care se bucură şi caracterul elitist al programelor de studiu/formare în psihologie din toată lumea.

Din anul 2005, partea legată de profesia de psiholog – pentru psihologii cu drept de liberă practică – este derulată de Colegiului Psihologilor din România (CPR), APR fiind organizaţia care, prin legea de înfiinţare a CPR (Legea 213/2004), a stat la baza apariţiei colegiului.